रोज सिर्फ इतना करो ………….

🔺गम को “Delete”

🔺खुशी को “Save”

🔺रिश्तोँ को “Recharge”

🔺दोस्ती को “Download”

🔺दुश्मनी को “Erase”

🔺सच को “Broadcast”

🔺झूठ को “Switch Off”

🔺टेँशन को “Not Reachable”

🔺प्यार को “Incoming”

🔺नफरत को “Outgoing”

🔺हँसी को “Inbox”

🔺आंसुओँ को “Outbox”

🔺गुस्से को “Hold”

🔺मुस्कान को “Send”

🔺हेल्प को “OK”

🔺दिल को करो “Vibrate”
फिर देखो जिँदगी का
🔺”RINGTONE” कितना प्यारा बजता है!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *